skip to content

 
 
 

Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės

Programos tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

MEPA mokytojai su projekte lenteleMEPA mokytojai su projekte lentele
MEPA mokytojai su projekte lentele

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

2016–2017 mokslo metais Lietuvoje prasidėjo projekto „Mokyklos – Europos Parlamenot ambasadorės“ įgyvendinimas. 57 projekto dalyvės, įgyvendinusios projekto reikalavimus (tarp kurių pamokos apie ES ir Europos Parlamentą, informacijos lentynos įkūrimas, Europos dienos šventė ir kt.) tapo mokyklomis EP mokyklų ambasadorių tinklo narėmis. 2018-2019 m. prie tinklo prisijungė jau 84 gimnazijos ir profesinio rengimo mokyklos.

Projekto turinys ir reikalavimai

Gimnazijos ir profesinio rengimo centrai, norintys tapti MEPA nariais, registruojasi dalyvavimui projekte mokslo metų pradžioje, paskelbus kvietimą registruotis.

Projekto dalyviai gauna projekto mokomąją medžiagą: projekto vadovėlį, pratybų sąsiuvinius bei integruotų pamokų planus su nuorodomis, prezentacijomis, vizualine informacija, ir įsipareigoja integruoti šią medžiagą į pamokas mokslo metų eigoje.

Minimalūs reikalavimai projekto vykdytojams yra šie: paskirti už projektą atsakingus mokytojus (vyresniuosius ambasadorius) ir moksleivius (jaunesniuosius ambasadorius); įsteigti ES informacijos lentyną gimnazijoje (gali būti virtuali - ES šaltinių aplankas visuose gimnazijos kompiuteriuose, gimnazijos tinklalapyje); integruoti MEPA mokomąją medžiagą į pamokas (pravesti bent 20 MEPA pamokų per mokslo metus) ir atšvęsti Europos dieną.

Gimnazijos, įvykdžiusios šiuos reikalavimus, tampa MEPA narėmis, gauna tai patvirtinančias lenteles ir diplomus.

Visų dalyvių veiklos yra vertinamos mokslo metų pabaigoje pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Geriausiai pasirodžiusios gimnazijos yra kviečiamos į Euroscola dienas Strasbūre, o mokytojai gali dalyvauti MEPA seminaruose Briuselyje.

Kas gali dalyvauti ir kaip prisijungti?

Dalyvauti projekte kviečiamos gimnazijos ir profesinio rengimo mokyklos, kuriose mokosi 14-18 metų jaunimas. Mokyklos, besijungiančios prie projekto pirmą kartą, kviečiamos dalyvauti įvadiniuose seminaruose (kurie vyksta rugsėjo pradžioje). Seminarų metu pristatoma mokomoji medžiaga, projekto tikslai ir kriterijai.

Kitos gimnazijos, jau dalyvavusios projekte, kviečiamos kasmet registruotis projekto pratęsimui.

Mokslo metų eigoje EP biuras Lietuvoje organizuoja 1-2 mokomuosius seminarus projekto mokytojams, kurių metu bus kalbama apie ES politines ar ekonomines aktualijas, projekto mokomąją medžiagą ir jos panaudojimą, Europos dienos šventės idėjas ir kt.

Visais klausimais, susijusiais su projektų, kreipkitės į mūsų biurą telefonu 8 5 2120766 arba epvilnius@europarl.europa.eu.