Georg JARZEMBOWSKI
 • Georg
  JARZEMBOWSKI
 • Германия
 • Роден: 3 Февруари 1947 г., Braunschweig

Политически групи

 • 05.09.1991 / 18.07.1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 20.07.2004 / 30.08.2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31.08.2004 / 13.07.2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии

 • 05.09.1991 / 18.07.1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)
 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател

 • 26.11.2003 / 21.04.2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност
 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с Япония
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с Япония

Заместник-председател

 • 01.12.1994 / 11.07.1995 : Делегация за връзки с Япония
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 30.01.1997 / 13.10.1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Делегация за връзки с Япония
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Делегация за връзки с Япония
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Делегация за връзки с Япония
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Делегация за връзки с Япония

Член

 • 13.09.1991 / 14.01.1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между АКТБ и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13.09.1991 / 14.01.1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15.01.1992 / 10.02.1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15.01.1992 / 18.07.1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 11.02.1992 / 18.07.1994 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 11.02.1993 / 21.01.1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 21.01.1994 / 31.01.1994 : Делегация за връзки с Япония
 • 01.02.1994 / 18.07.1994 : Делегация за връзки с Япония
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 17.11.1994 / 30.11.1994 : Делегация за връзки с Япония
 • 16.01.1997 / 29.01.1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 20.11.2003 / 25.11.2003 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Делегация за връзки с Япония
 • 22.09.2004 / 13.07.2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 07.03.2005 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник

 • 11.09.1991 / 06.10.1991 : Комисия по политически въпроси
 • 07.10.1991 / 14.01.1992 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15.01.1992 / 10.02.1992 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 25.02.1992 / 10.02.1993 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 11.02.1993 / 31.01.1994 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 01.02.1994 / 18.07.1994 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 15.09.2004 / 06.03.2005 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по външни работи

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

86

Подготовка на Европейския съвет (18-19 юни 2009 г.) (разискване)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(9)

Права на пътниците в автобусния транспорт (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(8.7)

Доклади – в качеството на докладчик

6

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on market access to port services

TRAN
15-12-2005 A6-0410/2005

  REPORT Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft

TRAN
26-05-2005 A6-0143/2005

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година

TRAN
27-02-2008 TRAN_AD(2008)398572

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

TRAN
21-09-2007 TRAN_AD(2007)390547

  OPINION Discharge 2003: EC general budget, section III, Commission

TRAN
15-03-2005 TRAN_AD(2005)353281

Предложения за резолюции

22

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно природното бедствие в Китай

20-05-2008 RC-B6-0242/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the sinking of the 'New Flame' and its consequences for the Bay of Algeciras

21-04-2008 B6-0196/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Тибет

07-04-2008 RC-B6-0133/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on Tibet

02-04-2008 B6-0136/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за ареста на китайския дисидент Hu Jia

16-01-2008 RC-B6-0021/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the arrest of the Chinese dissident, Hu Jia

15-01-2008 B6-0040/2008

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за ЕС-Китай

12-12-2007 RC-B6-0543/2007/рев. 1

Парламентарни въпроси

7

  EASA NPA 2009-2 / in-flight relief of the pilot in command

05-05-2009 E-3596/2009 Комисията

  EASA fuel tank safety

05-05-2009 P-3594/2009 Комисията

  Mor Gabriel monastery - recognition of the Aramaeans as a religious minority in Turkey

15-04-2009 P-3137/2009 Комисията

  Annual main inspection of motor vehicles over eight years old and regular testing of security-related vehicle electronics

23-05-2007 E-2839/2007 Комисията

  Compensation arrangements pursuant to Article 7b of Directive 2006/38/EC

26-02-2007 E-1118/2007 Комисията

  Insufficient support for boys and young men

11-01-2007 E-0127/2007 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

113

  European economic and social model

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(8)

  Vote (continuation)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

  Vote (continuation) (2)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

  Community railways

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(17)

  Safety at sea

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(2)

  Charging HGVs for infrastructure

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(3)

  Slot allocation at Community airports

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(15)

  Slot allocation at Community airports (2)

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(15)

  Development of the trans-European transport network

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(5)

  Air transport

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(7)

Доклади – в качеството на докладчик

9

  RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council common position with a view to adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways (8011/3/2003 � C5 0295/2003 � 2002/0025(COD))

RETT
03-10-2003 A5-0327/2003

  Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Directive amending Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways - Parliament Delegation to the Conciliation Committee

RETT
23-01-2001 A5-0013/2001

  Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European and Council Directive amending Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism

RETT
21-06-2000 A5-0173/2000

Предложения за резолюции

34

  MOTION FOR A RESOLUTION on the failure to consult Parliament in connection with the TEN Quick Start projects

12-02-2004 B5-0103/2004

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on arms sales to China

17-12-2003 RC-B5-0548/2003/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the embargo on trade in arms with the People’s Republic of China

15-12-2003 B5-0549/2003

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Taiwan (56th World Health Assembly)

14-05-2003 RC-B5-0240/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on the observer status of Taiwan in the 56th WHA

12-05-2003 B5-0245/2003

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on preparation for the Spring European Council, 21 March 2003

04-02-2003 B5-0104/2003

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Gotthard tunnel disaster

14-11-2001 RC-B5-0710/2001

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the European Council meeting of 15-16 June 2001 in Göteborg (Gothenburg)

02-07-2001 RC-B5-0474/2001/corr. 1

Парламентарни въпроси

16

  Financial requirements of the European Maritime Safety Agency

30-04-2004 E-1461/2004 Комисията

  Shipbuilding

16-05-2002 O-0033/2002/rev.1 Комисията

  Port of Helsingborg — abuse of a dominant position concerning fees

15-05-2002 P-1453/2002 Комисията

  Funding assistance contract under the PACT programme

29-06-2001 E-1938/2001 Комисията

  The downward trend in European tourism

10-05-2001 O-0054/2001 Комисията

  Proposal for efficient air traffic management and the Gibraltar dispute

25-04-2001 P-1328/2001 Комисията

  European Satellite Navigation System GALILEO

07-03-2001 O-0030/2001 Комисията

  European Satellite Navigation System GALILEO

07-03-2001 O-0029/2001 Съвета

  Situation in Community shipbuilding

09-02-2001 O-0015/2001 Комисията