Jean-Marie LE PEN : Начална страница 

Член 

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Последни дейности 

Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (A8-0149/2018 - Alain Cadec) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка