Auke ZIJLSTRA : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Обратна връзка