• Terry   REINTKE  

Terry REINTKE : Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат 

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11