Terry REINTKE : 9-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Обратна връзка