Mikael GUSTAFSSON

Политически групи

 • 22.09.2011 / 04.10.2011 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 05.10.2011 / 12.01.2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 13.01.2012 / 06.02.2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател
 • 07.02.2012 / 30.06.2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии

 • 22.09.2011 / 30.06.2014 : Vänsterpartiet (Швеция)

Председател

 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Член

 • 26.09.2011 / 02.10.2011 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 26.09.2011 / 18.01.2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Съвет на председателите на комисии
 • 24.10.2011 / 20.05.2012 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 24.10.2011 / 12.02.2012 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19.01.2012 / 18.11.2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Съвет на председателите на комисии
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Комисия по развитие

Заместник

 • 17.10.2011 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

162

Културни и религиозни различия по света (B7-0365/2014)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.12)

Безопасността на потребителските продукти (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.5)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

22

ДОКЛАД относно жените мигранти без документи в Европейския съюз

FEMM
06-01-2014 A7-0001/2014

ДОКЛАД относно сексуалното и репродуктивното здраве и права

FEMM
03-12-2013 A7-0426/2013

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2012 г. за правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област

DEVE
06-11-2013 DEVE_AD(2013)519585

Становища в качеството на докладчик в сянка

41

СТАНОВИЩЕ относно премахването на изтезанията в световен мащаб

FEMM
23-01-2014 FEMM_AD(2014)519704

СТАНОВИЩЕ относно премахването на изтезанията в световен мащаб

DEVE
22-01-2014 DEVE_AD(2014)521752

СТАНОВИЩЕ относно цялостния подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС

DEVE
21-01-2014 DEVE_AD(2014)523103

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола между Европейския съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

DEVE
18-12-2013 DEVE_AD(2013)519450

СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз през 2012 г.

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519746

СТАНОВИЩЕ относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519533

СТАНОВИЩЕ относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.

DEVE
11-11-2013 DEVE_AD(2013)521456

СТАНОВИЩЕ относно цялостния подход на ЕС и неговите отражения върху съгласуваността на външната дейност на ЕС

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

СТАНОВИЩЕ относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан

FEMM
04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година

DEVE
01-10-2013 DEVE_AD(2013)519506

Предложения за резолюции

20

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0258/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно насилието срещу жени в Индия

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0033/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Caste Discrimination in India

10-12-2012 B7-0581/2012

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

3

Писмена декларация относно борбата с нарушенията в хранителното поведение

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Отпаднала

Детайли

Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Антония ПЪРВАНОВА , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT

Дата на внасяне : 09-12-2013
Срок : 09-03-2014
Брой подписали : 68 - 10-03-2014

Писмена декларация относно Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие

19-11-2012 P7_DCL(2012)0037 Отпаднала

Детайли

Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Антония ПЪРВАНОВА , Raül ROMEVA i RUEDA

Дата на внасяне : 19-11-2012
Срок : 19-02-2013
Брой подписали : 287 - 07-02-2013

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден в памет на жертвите на ромския Холокост

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Отпаднала

Детайли

Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM

Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 13-12-2012
Брой подписали : 160 - 13-12-2012

Парламентарни въпроси

53

  Torture of political prisoners in Egypt

01-04-2014 E-004034/2014 Комисията

  Violation of the right to freedom of expression and discrimination on the basis of sexual orientation in Lithuania

24-02-2014 E-002132/2014 Комисията

Корпоративно съучастничество в незаконните израелски селища

06-02-2014 O-000033/2014 Комисията

Към премахване на гениталното осакатяване на жени

30-01-2014 O-000029/2014 Комисията

Права на хората с увреждания

15-01-2014 O-000013/2014 Комисията

  Temporary employment agencies: the example of Lagena Distribution

16-12-2013 P-014122/2013 Съвета

  VP/HR - Islamic Republic of Iran

29-11-2013 E-013576/2013 Комисията

  Construction of football stadium in Qatar for the 2022 World Cup

09-10-2013 P-011553/2013 Комисията

  Unequal requirements for test vehicles and driving tests for A-class licences in the EU

23-09-2013 P-010766/2013 Комисията

  The Tigris valley

29-08-2013 P-009711/2013 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси