Anthea McINTYRE : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Индия 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния  
- EMPL_AD(2018)625383 -  
-
EMPL 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка