Svetoslav Hristov MALINOV : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка