Svetoslav Hristov MALINOV : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)  
 
Писмени обяснения на вот 
Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка