Svetoslav Hristov MALINOV : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online EN  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
Визова информационна система (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка