Eric ANDRIEU : Начална страница 

Председател 

Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Южна Африка 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка