Martina ANDERSON : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Палестина 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по конституционни въпроси 

Последни дейности 

Консултация във връзка с имунитета на Алфонсо Луиджи Мара (A8-0325/2018 - Gilles Lebreton) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Искане за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис (A8-0333/2018 - Jean-Marie Cavada) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка