Alain LAMASSOURE : Начална страница 

Член 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 

Последни дейности 

Обратна връзка