Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Меркосур 

Последни дейности 

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (A8-0202/2018 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (B8-0480/2018) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY  
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка