Pascal DURAND : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Обратна връзка