Norbert ERDŐS : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Последни дейности 

Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка