Tamás MESZERICS : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка