Joëlle BERGERON : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация за връзки с Ирак 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 

Последни дейности 

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка  
- JURI_AD(2018)629601 -  
-
JURI 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка