Pedro SILVA PEREIRA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по конституционни въпроси 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка