Dominique MARTIN : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Ирак 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка