Marie-Christine BOUTONNET : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка