Jean-Luc SCHAFFHAUSER : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по развитие 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Камерун FR  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-105-0000)  
Участие в пленарните заседания 

Обратна връзка