Davor ŠKRLEC : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по регионално развитие 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Програма InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Davor ŠKRLEC  
Davor ŠKRLEC 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка