Joëlle MÉLIN : Биография 

Оригинална версия : FR 

Биография (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)  
Актуализиране: 25/02/2015 

Образование (документи за завършено образование и дипломи) 

  • 1975-1975 : Университет, медицина: докторат по медицина

Професионална кариера 

  • 1990-2014 : Лекар съдебен експерт (публична служба/правителство)
  • 1980-1990 : Лекар специалист по рехабилитация (друго)
  • 1975-1980 : Общ лекар, специалист по гериатрия (друго)

Професионална кариера 

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз  
  • 2011-2014 : Политически съветник в областта на социалната защита и национален делегат по проект 2012 – 2017 г.
  • 1998-2014 : Член на политическото бюро и регионален съветник в Прованс – Алп – Кот д'Азюр
  • 1995-2014 : Отговорник в Службата по здравеопазване
Заемани длъжности в местен парламент  
  • 1998-2014 : Регионален съветник

Отличия 

  • Медал на националната доброволческа служба
  • Медал на националната отбрана – бронзов (здравни служби)

Обратна връзка