Joëlle MÉLIN : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Канада 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Последни дейности 

Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка