Petras AUŠTREVIČIUS : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Афганистан 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Беларус 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Petras AUŠTREVIČIUS  
Petras AUŠTREVIČIUS 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка