Petras AUŠTREVIČIUS : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Афганистан 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 
Petras AUŠTREVIČIUS  
Petras AUŠTREVIČIUS 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка