Jean-François JALKH : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка