Dominique BILDE : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Камерун FR  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-103-0000)  
Участие в пленарните заседания 

Обратна връзка