Mady DELVAUX : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правни въпроси 

Член 

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Обратна връзка