David BORRELLI : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация за връзки с Южна Африка 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) EN  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка