Norbert LINS : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония 

Последни дейности 

Обратна връзка