Fulvio MARTUSCIELLO : Начална страница 

Председател 

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка