Marcus PRETZELL : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 

Обратна връзка