Laura FERRARA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правни въпроси 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Подкомисия по правата на човека 

Последни дейности 

Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка