Laura FERRARA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правни въпроси 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Подкомисия по правата на човека 

Обратна връзка