Daniela AIUTO : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка