Maria HEUBUCH : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Член 

Комисия по развитие 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по рибно стопанство 

Последни дейности 

Обратна връзка