Sergei STANISHEV : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Член 

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 

Обратна връзка