Ilhan KYUCHYUK : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Последни дейности 

Обратна връзка