Jeppe KOFOD : 9-ми парламентарен мандат 

Декларации 

Декларация за уместно поведение