Angel DZHAMBAZKI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония 

Член 

Комисия по култура и образование 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по правни въпроси 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority EN  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
Становища в качеството на докладчик 
Angel DZHAMBAZKI  
Angel DZHAMBAZKI 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка