Angel DZHAMBAZKI : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Angel DZHAMBAZKI  
Angel DZHAMBAZKI 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка