Zdzisław KRASNODĘBSKI : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Време за въпроси
  • Медицинска служба
  • Работна група относно информационната и комуникационната политика, член
  • Работна група относно сградите, транспорта и „зеления“ Парламент, член
  • Работна група относно стратегията за иновации в областта на ИКТ, член
  • Работна група ad hoc за прилагане на мерки и политики в областта на сигурността, член
  • Комисия за присъждането на Наградата за европейски гражданин, член
  • Замества председателя на Бюрото във връзка с политиката за съседство (Изток/Евронест) (основна отговорност)
  • Замества председателя на Бюрото във връзка с Балтийския регион/Севера/Арктика
  • Замества председателя на Бюрото във връзка с държавите от Централна Азия

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по култура и образование 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Израел 
Zdzisław KRASNODĘBSKI  
Zdzisław KRASNODĘBSKI 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка