Michał MARUSIK : Начална страница 

Член 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Обратна връзка