Jana ŽITŇANSKÁ : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка