Monika VANA : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка