Maria ARENA : Начална страница 

Председател 

Подкомисия по правата на човека 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Последни дейности 

Обратна връзка