Janice ATKINSON : Начална страница 

Член 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Южна Африка 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка