Amjad BASHIR : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация за връзки с Афганистан 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
Amjad BASHIR  
Amjad BASHIR 

В EP NEWSHUB

 • My week on Twitter 🎉: 4 Mentions, 16.9K Mention Reach, 7 Likes, 7 Retweets, 51.9K Retweet Reach. See yours with https://t.co/VVL1VIXvXZ  https://t.co/8qQUBNxEHd 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • Our biggest fans this week: @msaalhjry. Thank you! via https://t.co/LeoluLnHLn  https://t.co/C6xk4vDnI6 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • I'm devastated to see that the High Court in Myanmar decided to uphold a 7 year sentence for Reuters journalists. Instead of protecting press freedom, they've decided to act as a oppression tool of the regime. https://t.co/oTuOWUf90B 

  Публикуване:  
  на twitter 

Обратна връзка