Amjad BASHIR
 • Amjad
  BASHIR
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 17 Септември 1952 г., Jhelum (PK)

Изказвания на пленарно заседание

46

Положението на хората от общността рохингия (разискване)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Възобновяване на заседанието

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(4)

Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (кратко представяне)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(19)

Положението на малцинството рохингия в Мианмар

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(4.2)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

10

ДОКЛАД относно корупцията и правата на човека в трети държави

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

Становища в качеството на докладчик в сянка

25

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

ITRE
25-04-2018 ITRE_AD(2018)615451

СТАНОВИЩЕ относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

ITRE
30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

EMPL
02-02-2017 EMPL_AD(2017)592095

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2015 година

EMPL
01-02-2017 EMPL_AD(2017)592089

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592094

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592092

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592091

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592088

СТАНОВИЩЕ Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

Институционални предложения за резолюции

11

  Motion for a resolution The situation of the Rohingya refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0293/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

11-09-2017 B8-0529/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0519/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1345/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the situation following the Peshawar school attack

12-01-2015 B8-0057/2015

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Въпроси, изискващи писмен отговор

6

  VP/HR - Situation in Kashmir

20-07-2016 P-005986/2016 Комисията

  Commission plans regarding digital terrestrial radio

14-07-2016 E-005808/2016 Комисията

  Electronic cigarettes

13-06-2016 E-004790/2016 Комисията

  EU response to Chinese steel dumping

26-04-2016 P-003324/2016 Комисията

  EU-Taiwan Trade Relations

13-10-2015 E-013764/2015 Комисията

  Implementation of the VAT MOSS rules

23-09-2015 E-013003/2015 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

2

Повишена заплаха от тероризъм

14-12-2015 O-000160/2015 Съвета

Нарушения на правата на човека на децата с увреждания

08-12-2014 O-000093/2014 Комисията

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M119
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M119
  1047 Brussels