Bodil VALERO : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка