Max ANDERSSON : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 

Заместник 

Комисия по конституционни въпроси 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 
Делегация за връзки с Индия 

Обратна връзка