Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Член
 • Швеция Miljöpartiet de gröna
 • Роден: 26 Октомври 1973 г., Solna

Изказвания на пленарно заседание

37

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. (разискване)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(5)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

12

ДОКЛАД относно прилагането на европейската заповед за плащане

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Становища в качеството на докладчик в сянка

8

  OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers who act in the public interest and by disclosing confidential information relating to companies and public authorities

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

СТАНОВИЩЕ относно Плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г.

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

СТАНОВИЩЕ за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

СТАНОВИЩЕ относно годишните доклади за 2012 г. и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Предложения за резолюции

1

Парламентарни въпроси

26

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Комисията

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Съвета

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Комисията

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Комисията

  Military presence of Morocco in Western Sahara

03-02-2017 E-000815/2017 Комисията

  International status of Western Sahara under international and EU law

03-02-2017 E-000814/2017 Комисията

  Legality of EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement

03-02-2017 E-000813/2017 Комисията

  Increased EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000812/2017 Комисията

  EU funding to Moroccan projects in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000811/2017 Комисията

Писмени обяснения на вот

2

 

Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Европейски стълб на социалните права (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels